miljpolicybild

 

Vi försöker ständigt att förbättra vårt miljöarbete. Vår miljöpolicy är en del av detta arbete.


Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete och minska vår klimatpåverkan. 


Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter, uppmuntrar våra anställda att åka kollektivt 

samt använder enbart miljöbilar i tjänsten.


Vi skickar alla våra fakturor via e-post och ber alltid våra leverantörer om att få fakturor

skickade till oss via e-post.


Vi dokumenterar så långt det är möjligt digitalt och strävar ständigt efter att minska på mängden

papper vi använder.


Vi strävar efter att den hårdvara vi köper in ska vara så energieffektiv som möjligt för att på så

sätt minska vår klimatpåverkan.


Vi väljer där det är möjligt leverantörer som använder sig av miljöcertifierad el.


Vid inköp väger vi alltid in miljöaspekten när vi ska välja varor samt leverantörer.


Vi strävar ständigt efter att öka återvinningsgraden av vårt avfall.


Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn

till vår miljö i det dagliga arbetet.


Vi arbetar mer och mer med virtuella servrar som totalt sett ger en minskad elförbrukning.


Vi lämnar utgången utrustning och material som bl.a. dator- och skrivarutrustning till återvinning.


Vi återanvänder datorutrustning och material när det är möjligt.

2013-02-03

På grund av underhåll kommer mailen tidvis ligga nere idag. Detta innebär inte att några mail försvinner utan de levereras senare.

 

Prova gratis en Virtuell Server i 3 månader

Du har alltså gott om tid att installera, testa och bestämma dig.

 

lasmer